Mer kollektivtrafik

Regeringen investerar i stadsmiljöavtal som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt.

Kolet ska bort

Ladugårdsgärdet
Senast 2020 ska den sista kolbiten vara bränd i Fortums kolkraftverk i Värtahamnen. Det betyder att vi fasar ut Sveriges sjunde största utsläppskälla för koldioxid.

Fler elbilar och elbussar

Mer pengar på elbilar, ny premie för elbussar och förlängning av skatterabatt för vissa miljöbilar.
add Visa fler loop