Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

Överraska mig!

Feminismen måste gå längre

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Framsteg om Jämställdhet

Sverige blir global HBTQ-förebild

Regeringen satsar på en genomgripande kompetenshöjning på utrikesdepartementet inklusive ambassaderna.

Lönesatsning för ökad jämställdhet

Stockholm
Den 28 september 2015 höjdes lönerna för 7 099 personer anställda i Stockholms stad. Fyra av fem som idag får höjd lön är kvinnor. De flesta är barnskötare och vårdbiträden.

Unga tjejers självkänsla stärks

Akershus
Unga tjejer som grupp utmärker sig genom en hög psykisk ohälsa. Genom nya samverkansprojekt vill MP i Skåne vända den negativa trenden.