Finansinspektionen prioriterar hållbar utveckling

Den finansiella sektorn möter en rad utmaningar och nya risker i och med klimathotet. Nu blir hållbar utveckling ett prioriterat område för Finansinspektionen

Större hänsyn till klimatrisker i finansiella sektorn

Regeringen har gett i uppdrag till finansinspektionen att redovisa bankernas riktlinjer för kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samt att redovisa hur miljö- och klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten på lång sikt.

Västerås säger nej till fossila investeringar

Västerås
I juni 2015 antog Västerås en ny finanspolicy som innebär att kommunen ska sluta placera pengar i den fossila industrin.
add Visa fler loop