Logga in med Google eller Facebook.

Grön politik gör skillnad, och det görs hela tiden nya gröna framsteg. Här kan du rösta på dina favoriter bland gröna framsteg nära dig, i Sverige eller i världen.

√Ėverraska mig!

√Ąldreomsorgen rustas upp

Förstärkt bemanning och ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen i Linköpings kommun.

Efter privatiseringsvågen ökar nu den kommunala utförarens andel av äldreomsorgen på nytt i Linköping. En rad satsningar görs för att öka bemanningen och för att bygga ut vårdboenden för att minska köer. Dubblettplatser vid korttidsboenden ska avvecklas. En satsning görs också på särskilda hemtagningsteam som ska göra det lättare för den som vill bo kvar hemma att få stöd i där.

Kommunen satsar på ökad bemanning både dag- och nattetid, samt gör försök med önskad tjänstgöringsgrad för personalen. Tillsammans med individuell planering för den äldre och profilerade verksamheter bidrar detta till ökad trivsel för både boende och personal.

Satsningen genomförs av Miljöpartiet med samarbetspartners i Linköpings kommun.

Foto: Antranias (CC0, public domain)
https://pixabay.com/sv/...

Publicerad: 28 okt 2015
√Ąndrad: 26 okt 2016

Nära Linköping

Solenergin byggs ut

Linköping
Linköping ökar takten för installationer av solcellsanläggningar och är den kommun i Sverige som producerar mest solel.

Musikprojektet El Sistema

Linköping
Det sociala musikprojektet El Sistema startar i ännu en kommun. Nu ska unga i Linköping få chansen att ta del av den klassiska kulturen, vilket Miljöpartiet länge drivit.

Samordnad varudistribution

Linköping
För att minska klimatpåverkan och skapa tryggare trafikmiljö vid skolor inrättar Linköpings kommun en distributionscentral för samordning av varuleveranser till kommunens olika verksamheter.

I samma ämne

Förbättrad kollektivtrafik

Uppsala län
Nytt kollektivtrafiknät 2017 för Uppsala kommun för en mer effektiv kollektivtrafik.

Utegym för äldre i Strömstad

Strömstad
Strömstadsbor, och besökare, kan snart dra nytta av de redskap för utomhusträning som kommer sättas upp efter en motion från Miljöpartiet.