Ekocenter i Gävleborg!

Gävleborgs län
Miljöpartiets förslag om att inrätta ett Ekocenter i Gävleborg har nu blivit verklighet. Under 2016 kommer region Gävleborg att inrätta ett Ekocenter och förstärka arbetet med hållbarhetsfrågor.

Miljöhänsyn i kommunens IT-verksamhet

Karlstad
Karlstad kommun minskar sin miljöpåverkan i IT-verksamheten, bland annat genom att virtualisera servrar, ersätta papper med digitala dokument och resfria möten.

Oskarshamn - en ekokommun

Oskarshamn
Oskarshamn blev under förra mandatperioden en ekokommun tack vara Miljöpartiets motion. Nu omsätts inträdet i föreningen med praktisk politik.
add Visa fler loop